January 14, 2017

Pengakuan Jujur Pemikir Barat tentang Rosulullah SAW


Seorang Filosof Inggris, George Bernard Shaw[1] sebagaimana dikutip oleh  Hisyam Muhammad Sa’id Barghisy[2] dalam bukunya Manusia Teragung Sepanjang Masa Muhammad SAW[3] yang bersumber pada buku Hadharah al-Arab karangan Gustave Le Bon menyatakan, “Aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik, berkali-kali dan berkali-kali, dan aku tidak menemukan kecuali akhlak-akhlak luhur yang semestinya, dan aku sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia”
Sementara itu, Penyair Perancis yang terkenal, Lamartine, dia berkata, “Peristiwa paling besar yang terjadi dalam hidupku adalah ketika aku mempelajari kehidupan Rasulullah, Muhammad, dan aku mendapatkan di dalamnya (potret) keagungan dan kekekalan” (lihat Buku Manusia Teragung Sepanjang Masa Muhammad SAW hal. 6) 
Jika Filosof dan penyair barat saja sampai berkali-kali membaca sejarah Rosulullah Shallahu ‘alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umatnya?
[Mabsus Abu Fatih]
---------------------------------------------
[1]George Bernard Shaw, seorang penulis alur cerita film dari Inggris yang terkenal, lahir di Irlandia, meraih nobel di bidang sastra th. 1920 M.
[2]Hisyam Muhammad Sa’id Barghisy, Manusia Teragung Sepanjang Masa Muhammad SAW, Darul Haq, Jakarta, 2013, Hal. 4
[3]Terjemahan dari Buku A’zham Insan arafathu al-Basyariah, akhlaquhu wa kaifa Nuhibbuhu wa Nanshuruhu, Penerbit Madar al-Wathan li an-Nasyr
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment